Nawiewniki higrosterowane

Nawiewniki higrosterowane - sterowane automatycznie

Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania czynności, takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp. Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, która pod wpływem zmian wilgotności względnej w powietrzu zmienia swoją długość, co powoduje większe, bądź mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie większego bądź mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia.
- Nawiewniki pracują w zakresie od 35 do 70% wilgotności względnej. Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu jest mniejsza lub równa 35% nawiewnik jest przymknięty do pomieszczenia doprowadzany jest minimalny strumień powietrza. Wraz ze wzrostem wilgotności nawiewnik otwiera się i przy wartości 70% lub więcej uzyskuje wydajność maksymalną.
- Nawiewniki są tak skonstruowane, że powietrze zewnętrzne nie styka się bezpośrednio z czujnikiem. Dzięki temu analizowane są warunki panujące w pomieszczeniach, a nie na zewnątrz.
- Istnieje możliwość blokady w pozycji, przy której osiągany jest minimalny stały dopływ powietrza.
- Wzależności o sposobu montażu zmienia się kierunek nawiewu powietrza (pionowo w górę lub ukośnie).
- Nawiewnik działa bez udziału człowieka oraz nie wymaga zasilania elektrycznego.

 a) Nawiewnik typu EMM

Dostępne kolory :
- biały RAL 9003
- kasztanowy RAL 8014
- dębowy RAL 8001

b) Nawiewnik typu EHA

Dostępne kolory :
- biały RAL 9003
- kasztanowy RAL 8014
- dębowy RAL 8001